ZÁKLADNÍ ÚDAJE

DATUM VZNIKU : 8. 8. 1997
   
REGISTRACE : MV ČR č.j. II/s-OVS/1-33410/97-R
   
ORGANIZAČNÍ FORMA : občanské sdružení
   
ZKRÁCENÉ OZNAČENÍ : SAV ČR
   
IČO : 64810941
   
NÁPLŇ PRÁCE : informační a poradenská činnost v oblasti financí
  a kapitálového trhu, poskytovaná drobným akcionářům
  a vkladatelům v celé ČR
   

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

Výbor SAV ČR ve složení

PŘEDSEDA : Vladimír Skalický
   
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ : Ing. Ladislav Mala
: Pavel Šlesingr
   
ČLENOVÉ VÝBORU : Petr Souček
: Hana Červená
   
sdruzeni.akcionaru@centrum.cz - elektronické šíření informací ze sféry financí
   a kapitálového trhu